AIRENET CONSIDERA QUE TERSA SEGUEIX FUNCIONANT FORA DE LA LLEI

Tot i que la planta incineradora de San Adrià de Besòs (Tersa) treballa actualment en millors condicions, degut la pressió veïnal, des d’AireNet seguim considerant que segueix funcionant fora de la llei.
I per què ho diem això? Doncs perquè no compleix el Decret Llei 522 de l’any 2017, que determina que el poder calorífic de la brossa que entra per a incineració ha de ser de 2.760 graus i actualment Tersa la crema a una temperatura màxima de 2.500 graus. A més, cremen matèria orgànica que hauria de ser compostada i al fer-ho generen dioxines altament tòxiques per a la salut.

La gran majoria d’habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona desconeix que Tersa crema 45 tones de brossa cada hora i genera 321.912 tones de CO2 i 406 tones d’òxid nitrós cada any, el que representa el 30% del que generen els cotxes a tota Barcelona
Un altre aspecte que cal tenir present, es el fet que, aquesta planta, far servir un càlcul matemàtic (algoritme) per a mesurar la temperatura, a dins dels seus tres forns, que no ha estat validat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
La llei determina, de forma clara, que la temperatura a dins dels forns s’ha de mesurar mitjançant sondes i no amb un càlcul matemàtic (algoritme).

Davant d’això, malauradament ni la Generalitat de Catalunya ni l’Ajuntament de Barcelona, que es el propietari de la planta, juntament amb l’Area Metropolitana no fan res per a evitar-ho. Només fan promeses com el suport a la petició veïnal de la creació d’un observatori ciutadà que permetria conèixer de manera permanent i sobre el terreny el funcionament de Tersa, sempre i quan estigui participat i controlat pel moviment ciutadà.

Cal saber que a Catalunya hi ha quatre incineradores: Sant Adrià de Besòs (Tersa) que és una de les cinc més importants d’Espanya; Mataró, Girona i Tarragona. També moltes cimenteres incineren brossa perquè per a elles es un bon negoci.

A més hi ha l’Ecoparc3 del Mediterrani que la seva funció, en teoria, és la selecció de la brossa a incinerar abans d’entrar a Tersa. La crua realitat es que la gran majoria de brossa quan arriba a l’Ecoparc3 està sense classificar , això vol dir que la brossa orgànica i no orgànica estan barrejades. Aquesta situació fa que malauradament el 80% que surt de l’Ecoparc3 cap a Tersa vagi directament a la incineradora, quan és obligatori per llei que tota la brossa orgànica sigui compostada.

Fa quasi dos anys que AireNet va presentar, davant la Fiscalia de Medi Ambient, una denuncia per presumpte delicte ecològic de Tersa. Tampoc ens cansarem de demanar el tancament, el mes aviat que es pugui, d’aquesta planta incineradora. Però això no serà possible si des de les diferents administracions implicades no es legisli per canviar els paradigmes actuals i es posin en marxa polítiques per reduir els residus que facin innecessàries les incineradores.

TERSA i la Central Tèrmica de Cicle Combinat del Besòs (Endesa-Naturgy)

Hidden emissions: A story from the Netherlands. Case Study.

November 2018
Although presented as state of the art, the youngest incinerator in the Netherdlans is far from a clean: long-term, tests reveal emissions of dioxin, furan and persistent organic pollutants far beyond the limits.

The case of the REC plant raises important questions for future policy-making concerning waste incineration and its potential effects on public health and the environment.

– ToxicoWatch- Zero Waste Europe-

> Descarregar document

Long-term monitoring programme of polychlorinated dioxins and polychlorinated furans in ambient air of Catalonia.

March 2018
“Long-term monitoring programme of polychlorinated dioxins and polychlorinated furans in ambient air of Catalonia (Spain) (1994-2015)”.

Reductions in concentrations of persistent organic pollutants were observed for polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) in a comparison of two consecutive decades ending in December 31, 2015…

-IDAEA-CSIC

> Descarregar document

Elevados riesgos de cáncer por exposición a PCDD/Fs (dioxinas y furanos) en los alrededores de una instalación.

Juny 2017
“Elevados riesgos de cáncer por exposición a PCDD/Fs (dioxinas y furanos) en los alrededores de una instalación integral de gestión de residuos (2014-2017).

En 2014, nuestro laboratorio llevó a cabo un estudio cuyo principal objetivo fue determinar las concentraciones de dibenzo-p-dioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/Fs), bifenilos policlorados (PCBs) y diversos metales en muestras de aire y suelo recogidas en una zona urbana de Sant Adrià de Besòs, en las proximidades de una instalación integral de gestión de residuos urbanos…

– JOSÉ L. DOMINGO-
(Distinguished Professor of Toxicology, Universitat Rovira i Virgili).

> Descarregar document

High cancer risks by exposure to PCDD/Fs in the neighborhood of Ana integrated wasrw management facility.

June 2017
“High cancer risks by exposure to PCDD/Fs in the neighborhood of an integrated wasrw management facility”.

In 2014, we conducted a study aimed at screening the concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) polychlorinated biphenyls (PCBs) and various trace elements in air and soil…

-JOSÉ LUIS DOMINGO- (Distinguished Professor of Toxicology, Universitat Rovira i Virgili).

> Descarregar document

Avaluació de l’impacte per dioxines i furans sobre el medi ambient atmosfèric.

Novembre 2016
“Avaluació de l’impacte per dioxines i furans sobre el medi ambient atmosfèric de la planta de revalorització energètica de residus situada al terme municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)”.
– UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-

> Descarregar document