LA JUNTA

COMPOSICIÓ JUNTA AIRENET

Segons el que estableixen els Estatuts de la Coordinadora, la Junta directiva està formada per la presidenta, el vicepresident, la secretària, la tresorera i un coordinador d’entitats i associacions.
Tanmateix, les entitats adherides estan representades cadascuna d’elles, per un/a portaveu que participa en les deliberacions de les reunions ordinàries i extraordinàries que se celebren.
Els càrrecs s’exerceixen per un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.


PRESIDENTA
Silvina Frucella
email: silvifrucella@airenet.eu

VICEPRESIDENT
Enrique Navarro
email: enavarro@airenet.eu

SECRETÀRIA
Marta Rosés
email: martarosescontel@airenet.eu

TRESORERA
Maria Begoña López
email: blopez@airenet.eu

COORDINADOR D’ENTITATS
Ramón Tur
email: ramontur@airenet.eu


Airenet AMB articles-AireNet ASPB Barcelonatech Cancer mortality Carlos III Institute of Health Catherine Pérez CEPA Cercs Contaminació Barcelona CSB CSIC dioxinas Ecoparc del Mediterrani Esteban Abad Esther Sánchez Fundació ENT furanos Generalitat de Catalunya Departament de Salut IDAEA IMIM IPCENA Javier García Pérez Javier Roca Joan Grimalt Jordi Sunyer José Luis Domingo LA DIRECTA Miquel Porta Tarragona TECNATOX tersa ToxicoWatch UAB Universidad Carlos III Universitat Rovira i Virgili UPC URV Zero Waste Europe