Avaluació de l’impacte per dioxines i furans sobre el medi ambient atmosfèric.

Novembre 2016
“Avaluació de l’impacte per dioxines i furans sobre el medi ambient atmosfèric de la planta de revalorització energètica de residus situada al terme municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)”.
– UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-

> Descarregar document