LA JUNTA

COMPOSICIÓ JUNTA AIRENET

Segons el que estableixen els Estatuts de la Coordinadora, la Junta directiva està formada per la presidenta, el vicepresident, la secretària, la tresorera i un coordinador d’entitats i associacions.
Tanmateix, les entitats adherides estan representades cadascuna d’elles, per un/a portaveu que participa en les deliberacions de les reunions ordinàries i extraordinàries que se celebren.
Els càrrecs s’exerceixen per un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.


PRESIDENTA
Silvina Frucella
email: silvifrucella@airenet.eu

VICEPRESIDENT
Enrique Navarro
email: enavarro@airenet.eu

SECRETARI
Ramón Tur
email: ramontur@airenet.eu

TRESORERA
Marta Rosés
email: martarosescontel@airenet.eu

ACCIONS MEDIAMBIENTALS I EDUCACIÓ
Alejandro Ovejero
email: alexovejero@airenet.eu

ÀREA DE GESTIÓN BADALONA
Silvia Clara
email: silviaclara@airenet.eu


Contaminació Barcelona Fundació ENT